[Regeling van 14 september 2007, Stcrt. 2007, 188. Inwerkingtreding: 28 september 2007 (Stb. 2007, 345)]

 

REGELING van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2007, nr. TRCJZ/2007/2968, houdende regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten (Landbouwkwaliteitsregeling 2007)

     De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Gelet op de Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van verschillende landbouwproducten, alsmede gelet op artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).