BESLUIT van 26 juni 1967, Stb. 1967, 339, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 28, eerste en tweede lid, van de Liquidatiewet ongevallenwetten. Inwerkingtreding: 1 juli 1967.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 13 juni 1967 nr. 57776 Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekering, Afdeling Algemene Zaken;
     Gelet op artikel 28, eerste en tweede lid, van de Liquidatiewet ongevallenwetten;
     De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1967, nr. 66);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 juni 1967, nr. 58082, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekering, Afdeling Algemene Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).