[Besluit van 15 december 2004, Stcrt. 2004, 248. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 741)]

 

15 december 2004/nr. HDJZ/S&W/2004-3094
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Locaalspoor- en Tramwegwet (Stb. 1900, 118);

     Besluit:

 

Artikel 1

De volgende spoorwegen worden als locaalspoorwegen beschouwd als bedoeld in de Locaalspoor- en Tramwegwet:

  • a. Boxtel–Veghel;

  • b. Veendam–Stadskanaal–Musselkanaal-Valthermond;

  • c. Coevorden–Grens (Laarwald);

  • d. Boekelo–Haaksbergen;

  • e. Apeldoorn Zuid–Dieren;

  • f. Hoorn–Medemblik;

  • g. Amsterdam Haarlemmermeer–Bovenkerk;

  • h. Kerkrade–Simpelveld;

  • i. Schin op Geul–Simpelveld–Grens.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de artikelen 16 tot en met 23 van de Spoorwegwet (Stb. 2003, 264) in werking treden.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H. Peijs
.