[Verordening van 16 mei 1995, Stcrt. 1995, 112. Inwerkingtreding: 16 juni 1995]

 

Verordening inzake de aanwijzing van regionale loodsstations, alsmede inzake de vaststelling van de bevoegdheden van registerloodsen (Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995)

     De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie;
     Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 15 en 16 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

     Besluit:

     De verordening, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Loodsenwet wordt als volgt vastgesteld:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).