[Regeling van 21 december 2007, Stcrt. 2007, 251. Inwerkingtreding: 1 januari 2008]

 

REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat in verband met de invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Regeling markttoezicht registerloodsen)

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 27b, vijfde lid, 27c, vierde lid, 27d, derde en vierde lid, en 27j, tweede lid, van de Loodsenwet, artikel 14a, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet en artikel VII, tweede lid, van de Wet markttoezicht registerloodsen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).