BESLUIT van 12 april 2005, Stb. 2005, 224, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de inkomsten van burgerlijke ambtenaren bij het ministerie van Defensie (Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie) en tot wijziging van enkele besluiten in verband met technische wijzigingen. Inwerkingtreding: 11 mei 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 januari 2005, nr. P/2004013819;
     Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en de artikelen 125, 125c en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 maart 2005, nr. W07.05.0014/II);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 5 april 2005, nr. P/2005005542;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).