BESLUIT van 7 januari 2002, Stb. 2002, 24, houdende vaststelling van de materialen waaruit de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn vervaardigd, de gewichten en afmetingen, alsmede de bedragen tot welke deze munten de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben (Besluit bijzondere euromunten). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 632).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 2001, FM 2001-01944 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Integriteit;
     Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Muntwet 2002;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2001, nr. W06.01.0634/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 2001, FM 2001-02102 U;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).