BESLUIT van 23 april 1997, Stb. 1997, 173, houdende vaststelling nadere regels inzake gebruik geweld bij uitoefening van buitengewone bevoegdheden (Besluit geweldgebruik bij uitoefening buitengewone bevoegdheden). Inwerkingtreding: 1 mei 1997 (Stb. 1997, 172).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, directie Juridische Zaken, afdeling Wet- en Regelgeving, van 30 oktober 1996, nr. CWW 88/014;
     Gelet op artikel 8, vierde lid, van de Oorlogswet voor Nederland;
     De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, nr. W07.96.0515);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 22 april 1997, nr. CWW 88/014;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).