BESLUIT van 24 februari 1998, Stb. 1998, 140, houdende vaststelling van de Instructie voor het militair gezag (Instructie voor het militair gezag). Inwerkingtreding: 18 maart 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 24 juni 1997, nr. 97M005051;
     Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland;
     De Raad van State gehoord (advies van 30 september 1997, nr. W01.97.0455);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 17 februari 1998, nr. 98M001839;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).