[Regeling van 20 januari 2005, Stcrt. 2005, 22. Inwerkingtreding: 3 februari 2005]

 

REGELING van de Minister van Economische Zaken van 20 januari 2005, nr. WJZ 4081042, tot vaststelling van regels over tegemoetkoming van de elektriciteitsproductiesector (Uitvoeringsregeling Overgangswet elektriciteitsproductiesector)

     De Minister van Economische Zaken;
     Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).