[Regeling van 14 december 1998, Stcrt. 1998, 247. Inwerkingtreding: 1 januari 1999]

 

14 december 1998/nr. 735650/98/DJI
Dienst Justitiƫle Inrichtingen/Directie Beleidszaken

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 35, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet;
     Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 19 mei 1998 (nr. 697460/98);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).