[Regeling van 24 december 1998, Stcrt. 1998, 248. Inwerkingtreding: 1 januari 1999]

 

24 december 1998/nr. 730386/98/DJI
Dienst Justitiƫle Inrichtingen/Directie Beleidszaken

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 47, vijfde lid, van de Penitentiaire beginselenwet;
     Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 27 april 1998, kenmerk 693657/98;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).