[Regeling van 15 augustus 2000, Stcrt. 2000, 176. Inwerkingtreding: 1 oktober 2000]

 

15 augustus 2000/nr. 5042803/00/DJI
Dienst Justitiƫle Inrichtingen Directie Beleidszaken

     De Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 13, derde lid, artikel 15, zesde lid, artikel 25, vierde lid, en artikel 52, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet;
     Gezien op de adviezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 4 maart 1999, kenmerk 74766798, 27 september 1999, kenmerk 789741/99, 14 december 1999, kenmerk 805820/99, en 21 december 1999, kenmerk 796162/99;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).