BESLUIT van 19 september 1991, Stb. 1992, 31, houdende vaststelling van het besluit bestrijding schadelijke organismen. Inwerkingtreding: 29 januari 1992 (Stb. 1992, 28).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 januari 1991, nr. J. 9017757, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);
     Gehoord het Landbouwschap, het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, het Produktschap voor Siergewassen, het Produktschap voor Groenten en Fruit, de Stichting Bloembollenkeuringsdienst en de Pootaardappel Contactcommissie;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 1991, nr. W11.91.0020);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 augustus 1991, nr. J. 9110143, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).