BESLUIT van 21 augustus 1991, Stb. 1991, 447, houdende aanwijzing van de autoriteiten, bedoeld in artikel 16 van de Prijzennoodwet. Inwerkingtreding: 1 november 1991.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 23 november 1990, nr. 90110569 WJA/W;
     Gelet op artikel 16 van de Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575);
     De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1990, nr. W10.90.0598);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 25 juli 1991, nr. 91054016 WJA/W;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).