BESLUIT van 28 september 2010, Stb. 2010, 729, houdende aanwijzing van de autoriteiten, bedoeld in de artikelen 27 van de Vervoersnoodwet en 22 van de Havennoodwet alsmede actualisering van de aanwijzing krachtens artikel 16 van de Prijzennoodwet (Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Verkeer en Waterstaat).¹ Inwerkingtreding: 4 november 2010.

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel D, van het Besluit van 9 juni 2015, Stb. 2015, 229, is het Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Verkeer en Waterstaat met ingang van 20 juni 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 14 juli 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1006, sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet, 22, eerste lid, van de Havennoodwet en 16, tweede lid, van de Prijzennoodwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2010, nr. W09.10.0351/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 22 september 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1309, sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).