BESLUIT van 14 juni 1994, Stb. 1994, 451, houdende regels inzake de rechtspositie van de commissarissen van de Koning. Inwerkingtreding: 15 augustus 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 oktober 1993, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Kabinetszaken, nr. BK93/U1799;
     Gelet op de artikelen 65, 72 en 77 van de Provinciewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 8 februari 1994, nr. W04.93 0714);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juni 1994, nr. BK94/409;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).