[Regeling van 10 oktober 2013, Stcrt. 2013, 28846. Inwerkingtreding: 15 oktober 2013]

 

10 oktober 2013/nr. DB2013/462M
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Handelende na overleg met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op de artikelen 1, 3, 6, 7, 7a, 8 en 13 van de Registratiewet 1970, artikel 6 van de Wet op het centraal testamentenregister en artikel 18 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).