[Regeling van 9 maart 2000, Stcrt. 2000, 62. Inwerkingtreding: 1 april 2000]

 

9 maart 2000/nr. CIM2000/59164
Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden

     De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, 4, 6, 7, eerste lid, en 10, eerste lid, van het Besluit voorzieningen Remigratiewet;

     Besluit:

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: het Besluit voorzieningen Remigratiewet.

Artikel 2

De normbedragen van de kosten van het vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

 • 1. De normbedragen van de kosten van het vervoer van de bagage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 2. De maximaal voor vergoeding in aanmerking komende omvang van de bagage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, wordt vastgesteld:

  • a. voor de remigrant op 3 m3;

  • b. voor de partner op 3 m3;

  • c. voor elk kind van 12 jaar of ouder op 2 m3;

  • d. voor elk kind van 11 jaar of jonger op 1 m3.

Artikel 4

 • 1. Het maximale bedrag van de kosten van het vervoer van een bedrijfsinventaris, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 4540,-.

 • 2. Het maximale bedrag van de kosten van het vervoer van een personenauto of andere hulpmiddelen voor een gehandicapte, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 2270,-

 • 3. Het maximale bedrag van de opslagkosten per dag, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt vastgesteld op € 35,-.

Artikel 5

 • 1. De vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van het besluit, worden in de regel voor het vertrek uit Nederland uitbetaald door overmaking op een door de remigrant aangewezen bankrekening. Indien de remigrant, zijn partner of hun kinderen niet de Nederlandse nationaliteit bezitten worden de vergoedingen niet eerder uitbetaald dan nadat zij aan hun verplichting ingevolge artikel 57 van het Vreemdelingenbesluit hebben voldaan.

 • 2. De tegemoetkoming in de kosten van hervestiging, bedoeld in artikel 5 van het besluit, wordt uitbetaald in het bestemmingsland door middel van een in het internationale be-talingsverkeer reguliere betaalwijze. Deze uitbetaling vindt plaats op een zodanig tijdstip dat de remigrant bij aankomst in het bestemmingsland over de tegemoetkoming kan beschikken.

Artikel 6

De bruto bedragen van de remigratie-uitkering, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 7

De bruto bedragen van de tegemoetkoming in de kosten van het zelf afsluiten van een verzekeringsovereenkomst tegen ziektekosten in het bestemmingland, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.

Bijlage 1

A

De normbedragen van de kosten van vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen van Nederland naar het bestemmingsland worden vastgesteld op:

Bij remigratie naar

per remigrant/

per partner/

per kind van 12 jaar en ouder

per kind van 2 tot 12 jaar

per kind jonger dan 2 jaar

       

Afghanistan

790,-

395,-

80,-

Algerije

915,-

457,50

91,50

Angola

783,–

392,–

79,–

Argentinië

815,-

410,-

80,-

Armenië

680,-

340,-

70,-

Australië

705,-

470,-

70,-

Azerbeidzjan

447,-

225,-

45,-

België

146,–

73,–

15,–

Bermuda

635,–

320,–

65,–

Bolivia

840,-

445,-

130,-

Bosnië- Herzegovina

195,-

100,-

20,-

Brazilië

770,-

385,-

75,-

Bulgarije

423,-

211,50

42,30

Burundi

1690,-

845,-

169,-

Cambodja

600,–

300,–

60,–

Canada

475,-

270,-

55,-

Chili

860,-

430,-

85,-

China

710,–

355,–

71,–

Colombia

1130,-

565,-

115,-

Cuba

900,–

450,–

90,–

Denemarken

165,-

80,-

20,-

Duitsland

250,-

125,-

25,-

Egypte

335,-

170,-

35,-

El Salvador

840,-

445,-

130,-

Eritrea

270,-

135,-

25,-

Ethiopië

795,-

395,-

80,-

Filippijnen

975,-

490,-

100,-

Frankrijk

160,-

80,-

15,-

Georgië

460,–

230,–

46,–

Ghana

810,-

405,-

81,-

Griekenland

235,-

120,-

25,-

Groot-Brittannië

130,-

65,-

13,-

Hongarije

355,-

180,-

35,-

Hong Kong (SAR)

450,-

225,-

45,-

Indonesië

815,-

410,-

80,-

Irak

505,-

255,-

50,-

Iran

600,-

300,-

60,-

Italië

205,-

100,-

20,-

Japan

410,-

205,-

40,-

Jemen

503,–

252,–

51,–

Jordanië

580,-

290,-

60,-

Kaapverdië

715,-

360,-

75,-

Koeweit

450,–

225,–

45,–

Kroatië

195,-

100,-

20,-

Laos

780,-

390,-

78,-

Libanon

270,-

135,-

25,-

Libië

500,-

250,-

50,-

Macau (SAR)

1128,–

564,–

113,–

Macedonië (FYROM)

195,-

100,-

20,-

Malta

160,–

80,–

16,–

Marokko

320,-

160,-

30,-

Mexico

1.465,–

733,–

146,–

Nepal

1453,–

727,–

146,–

Nicaragua

1180,-

590,-

120,-

Nieuw-Zeeland

770,-

515,-

75,-

Noorwegen

130,–

65,–

13,–

Oekraïne

194,–

97,–

19,–

Oman

550,-

275,-

55,-

Oostenrijk

405,-

200,-

40,-

Pakistan

815,-

405,-

80,-

Papua Nieuw- Guinea

1090,-

545,-

110,-

Paraguay

910,-

455,-

91,-

Peru

1324,-

662,-

132,-

Polen

325,-

165,-

35,-

Portugal

245,-

125,-

25,-

Puerto Rico

635,-

320

65,-

Roemenië

235,-

120,-

25,-

Rusland (Rus. Federatie)

470,-

235,-

47,-

Rwanda

1388,-

694,-

139,-

Federatie van Joegoslavische Republieken (Servië Montenegro)

195,-

100,-

20,-

Slovenië

195,-

100,-

20,-

Slowakije

270,-

135,-

25,-

Soedan

440,–

220,–

44,–

Spanje

200,-

100,-

20,-

Sri Lanka

370,-

190,-

40,-

Suriname

770,-

385,-

75,

Syrië

400,-

200,-

40,-

Tanzania

875,-

440,-

90,-

Thailand

650,-

325,-

65,-

Togo

635,-

320,-

65,-

Tsjechië

270,-

135,-

25,-

Tunesië

320,-

160,-

30,-

Turkije

250,-

125,-

25,-

Uganda

1400,-

700,-

140,-

Uruguay

1075,-

540,-

110,-

USA

430,-

215,-

45,-

Vanuatu

1525,-

765,-

155,-

Vietnam

975,-

490,-

100,-

Zuid-Afrika

770,-

385,-

75,-

Zweden

340,-

170,-

35,-

B

De normbedragen van de kosten van vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen binnen het bestemmingsland worden vastgeld op:

Bij remigratie naar

per remigrant/

per partner/

per kind van 12 jaar en ouder

per kind van 2 tot 12 jaar

per kind jonger dan 2 jaar

       

Afghanistan

45,-

25,-

5,-

Algerije

38,-

18,-

5,-

Angola

58,–

30,–

8,–

Argentinië

45,-

25,-

5,-

Armenië

35,-

20,-

5,-

Australië

295,-

145,-

30,-

Azerbeidzjan

35,-

18,-

5,-

België

78,–

38,–

8,–

Bermuda

250,–

125,–

25,–

Bolivia

45,-

25,-

5,-

Bosnië- Herzegovina

40,-

20,-

5,-

Brazilië

85,-

45,-

10,-

Bulgarije

33,-

17,-

5,-

Burundi

35,-

19,-

5,-

Cambodja

50,–

25,–

5,–

Canada

120,-

60,-

15,-

Chili

160,-

80,-

15,-

China

43,–

20,–

5,–

Colombia

45,-

25,-

5,-

Cuba

45,–

25,–

5,–

Denemarken

115,-

55,-

15,-

Duitsland

90,-

45,-

10,-

Egypte

25,-

10,-

5,-

El Salvador

45,-

25,-

5,-

Eritrea

30,-

15,-

5,-

Ethiopië

30,-

15,-

5,-

Filippijnen

50,-

25,-

5,-

Frankrijk

65,-

30,-

5,-

Georgië

35,–

19,–

5,–

Ghana

45,-

25,-

5,-

Griekenland

25,-

10,-

5,-

Groot-Brittannië

100,-

49,-

12,-

Hongarije

75,-

35,-

10,-

Hong Kong (SAR)

50,-

25,-

5,-

Indonesië

50,-

25,-

5,-

Irak

40,-

20,-

5,-

Iran

45,-

25,-

5,-

Italië

40,-

20,-

5,-

Japan

225,-

115,-

25,-

Jemen

28,–

13,–

5,–

Jordanië

35,-

20,-

5,-

Kaapverdië

35,-

20,-

5,-

Koeweit

43,–

23,–

5,–

Kroatië

40,-

20,-

5,-

Laos

50,-

25,-

5,-

Libanon

30,-

15,-

5,-

Libië

29,-

15,-

5,-

Macau (SAR)

50,–

25,–

5,–

Macedonië (FYROM)

40,-

20,-

5,-

Malta

40,–

20,–

5,–

Marokko

50,-

25,-

5,-

Mexico

105,–

55,–

12,–

Nepal

50,–

25,–

5,–

Nicaragua

45,-

25,-

5,-

Nieuw-Zeeland

65,-

30,-

5,-

Noorwegen

115,–

55,–

15,–

Oekraïne

30,–

12,–

5,–

Oman

28.-

13,-

5,-

Oostenrijk

65,-

30,-

5,-

Pakistan

45,-

25,-

5,-

Papua Nieuw- Guinea

45,-

25,-

5,-

Paraguay

45,-

25,-

5,-

Peru

84,-

42,-

9,–

Polen

25,-

10,-

5,-

Portugal

25,-

15,-

5,-

Puerto Rico

250,-

125,-

25,-

Roemenië

25,-

10,-

5,-

Rusland (Rus. Federatie)

35,-

15,-

5,-

Rwanda

35,-

19,-

5,-

Federatie van Joegoslavische Republieken (Servië Montenegro)

40,-

20,-

5,-

Slovenië

40,-

20,-

5,-

Slowakije

55,-

25,-

5,-

Soedan

28,–

13,–

5,–

Spanje

40,-

20,-

5,-

Sri Lanka

75,-

40,-

15,-

Suriname

20,-

10,-

5,-

Syrië

30,-

15,-

5,-

Tanzania

30,-

15,-

5,-

Thailand

50,-

25,-

5,-

Togo

45,-

25,-

5,-

Tsjechië

55,-

25,-

5,-

Tunesië

25,-

10,-

5,-

Turkije

25,-

15,-

5,-

Uganda

31,-

16,-

5,-

Uruguay

45,-

25,-

5,-

USA

220,-

110,-

25,-

Vanuatu

10,-

5,-

5,-

Vietnam

50,-

25,-

5,-

Zuid-Afrika

85,-

45,-

10,-

Zweden

115,-

55,-

15,-

Bijlage 2

De normbedragen van het vervoer van de bagage per kubieke meter worden vastgesteld op:

Bij remigratie naar:

per kubieke meter van Nederland naar het bestemmingsland

per kubieke meter binnen het bestemmingsland

     

Afghanistan

375,-

80,-

Algerije

338,-

23,-

Angola

400,–

70,–

Argentinië

465,-

180,-

Armenië

355,-

60,-

Australië

440,-

135,-

Azerbeidzjan

345,-

55,-

België

213,–

68,–

Bermuda

450,–

320,–

Bolivia

535,-

80,-

Bosnië- Herzegovina

340,-

30,-

Brazilië

440,-

180,-

Bulgarije

332,-

34,-

Burundi

387,-

60,-

Cambodja

355,–

55,–

Canada

375,-

225,-

Chili

615,-

160,-

China

341,–

47,–

Colombia

480,-

80,-

Cuba

535,-

80,-

Denemarken

315,-

135,-

Duitsland

245,-

90,-

Egypte

345,-

35,-

El Salvador

535,-

80,-

Eritrea

360,-

45,-

Ethipoië

360,-

45,-

Filippijnen

345,-

55,-

Frankrijk

180,-

45,-

Georgië

350,–

58,–

Ghana

440,-

90,-

Griekenland

310,-

40,-

Groot-Brittannië

290,-

135,-

Hongarije

350,-

30,-

Hong Kong (SAR)

350,-

55,-

Indonesië

345,-

55,-

Irak

360,-

60,-

Iran

375,-

80,-

Italië

315,-

35,-

Japan

510,-

320,-

Jemen

353,–

40,–

Jordanië

355,-

55,-

Kaapverdië

375,-

15,-

Koeweit

368,–

70,–

Kroatië

340,-

30,-

Laos

355,-

55,-

Libanon

360,-

45,-

Libië

344,-

27,-

Macau (SAR)

353,–

55,–

Macedonië (FYROM)

340,-

30,-

Malta

315,–

35,–

Marokko

325,-

20,-

Mexico

507,–

160,–

Nepal

355,–

55,–

Nicaragua

535,-

80,-

Nieuw-Zeeland

490,-

90,-

Noorwegen

315,–

135,–

Oekraïne

298,–

37,–

Oman

353,-

40,-

Oostenrijk

280,-

65,-

Pakistan

375,-

80,-

Papua Nieuw- Guinea

465,-

80,-

Paraguay

465,-

145,-

Peru

514,-

125,-

Polen

270,-

35,-

Portugal

325,-

35,-

Puerto Rico

450,-

320,-

Roemenië

310,-

30,-

Rusland (Rus. Federatie)

327,-

39,-

Rwanda

387,-

60,-

Federatie van Joegoslavische Republieken (Servië Montenegro)

340,-

30,-

Slovenië

340,-

30,-

Slowakije

360,-

40,-

Soedan

353,–

40,–

Spanje

315,-

35,-

Sri Lanka

360,-

35,-

Suriname

420,-

30,-

Syrië

345,-

45,-

Tanzania

360,-

45,-

Thailand

355,-

55,-

Togo

440,-

90,-

Tsjechië

360,-

40,-

Tunesië

350,-

25,-

Turkije

335,-

45,-

Uganda

367,-

48,-

Uruguay

465,-

125,-

USA

450,-

320,-

Vanuatu

660,-

10,-

Vietnam

355,-

55,-

Zuid-Afrika

440,-

90,-

Zweden

315,-

135,-

Bijlage 3

A. Indeling bestemmingslanden in categorieën

Bestemmingsland

Categorie

Afghanistan

D

Algerije

D

Angola

D

Argentinië

B

Armenië

B

Australië

F

Azerbeidzjan

B

België

C

Bolivia

D

Bosnië-Herzegovina

B

Brazilië

B

Bulgarije

A

Burundi

D

Cambodja

D

Canada

F

Chili

E

China

E

Colombia

D

Cuba

D

Denemarken

C

Duitsland

C

Egypte

A

El Salvador

E

Eritrea

D

Ethiopië

D

Filippijnen

D

Frankrijk

G

Georgië

A

Ghana

D

Griekenland

H

Groot-Brittannië

C

Hongarije

B

Hong Kong

F

Indonesië

A

Irak

D

Iran

E

Italië

I

Japan

C

Jemen

D

Jordanië

D

Kaapverdië

D

Koeweit

A

Kroatië

B

Laos

D

Libanon

D

Libië

E

Macau (SAR)

F

Macedonië (FYROM)

B

Malta

B

Marokko

B

Mexico

B

Nepal

D

Nicaragua

E

Nieuw-Zeeland

F

Oekraïne

B

Oman

D

Oostenrijk

C

Pakistan

D

Papua Nieuw- Guinea

D

Paraguay

D

Peru

D

Polen

B

Portugal

L

Puerto Rico

F

Roemenië

A

Rusland (Rus. Federatie)

B

Rwanda

D

Federatie van Joegoslavische Republieken (Servië Montenegro)

B

Slovenië

K

Slowakije

B

Soedan

D

Spanje

E

Sri Lanka

D

Suriname

B

Syrië

D

Tanzania

D

Thailand

D

Togo

D

Tsjechië

J

Tunesië

B

Turkije

A

Uganda

A

Uruguay

D

USA

C

Vanuatu

D

Vietnam

A

Zuid-Afrika

A

Zweden

C

B

Bruto periodieke remigratie-uitkering per 1-1-2013

Indexering 2013: 0,64%

   

Remigratie vóór 1-april-2000

Remigratie op of na 1-april-2000

Leefsituatie,

 

Geen Zvw

Zvw

Geen Zvw

Zvw

 

categorie

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Samenwonend

               
 

A

422,02

422,02

422,02

424,06

497,14

497,14

515,99

517,82

 

B

490,08

490,08

490,98

495,20

577,32

577,32

620,22

622,85

 

C

703,36

703,36

727,77

732,65

828,56

828,56

898,37

894,39

 

D

422,02

422,02

422,02

422,65

499,89

497,14

506,03

503,62

 

E

492,33

490,08

492,06

501,53

584,82

577,32

674,82

679,15

 

F

718,77

703,36

759,61

745,47

851,89

828,56

965,63

927,98

Frankrijk

G

422,02

422,02

422,02

440,02

497,14

497,14

535,22

550,43

Griekenland

H

422,02

422,02

422,02

432,41

497,14

497,14

518,75

527,89

Italië

I

490,08

490,08

492,72

505,46

577,32

577,32

610,84

619,04

Tsjechië

J

490,08

490,08

491,25

496,79

577,32

577,32

633,79

636,99

Slovenië

K

490,08

490,08

491,49

498,20

577,32

577,32

645,93

649,53

Portugal

L

492,33

490,08

491,64

499,04

584,82

577,32

653,29

657,01

Eén-ouder

                 
 

A

381,18

381,18

381,18

383,02

449,04

449,04

458,16

460,35

 

B

444,70

444,70

444,70

449,34

523,86

523,86

545,56

549,09

 

C

630,75

630,75

647,91

657,02

743,03

743,03

785,96

787,79

 

D

381,18

381,18

381,18

381,75

449,04

449,04

451,90

452,58

 

E

444,70

444,70

444,70

455,09

528,19

523,86

573,15

580,27

 

F

641,66

630,75

670,33

668,52

761,03

743,03

831,36

807,39

Frankrijk

G

381,18

381,18

381,18

397,43

449,04

449,04

463,28

482,35

Griekenland

H

381,18

381,18

381,18

390,56

449,04

449,04

457,15

468,26

Italië

I

444,70

444,70

444,70

458,65

523,86

523,86

539,66

550,71

Tsjechië

J

444,70

444,70

444,70

450,79

523,86

523,86

552,34

556,91

Slovenië

K

444,70

444,70

444,70

452,07

523,86

523,86

558,56

563,86

Portugal

L

444,70

444,70

444,70

452,83

528,19

523,86

562,10

568,01

Alleenstaand

               
 

A

294,96

294,96

294,96

296,38

347,47

347,47

356,57

358,29

 

B

344,87

344,87

344,87

348,47

406,26

406,26

425,81

430,26

 

C

490,08

490,08

493,55

510,49

577,32

577,32

604,15

615,18

 

D

294,96

294,96

294,96

295,40

347,47

347,47

350,33

350,86

 

E

344,87

344,87

344,87

352,93

406,26

406,26

449,42

459,92

 

F

492,33

490,08

498,08

519,42

584,82

577,32

628,23

631,76

Frankrijk

G

294,96

294,96

294,96

307,54

347,47

347,47

361,05

376,45

Griekenland

H

294,96

294,96

294,96

302,22

347,47

347,47

355,44

364,19

Italië

I

344,87

344,87

344,87

355,69

406,26

406,26

416,36

429,42

Tsjechië

J

344,87

344,87

344,87

349,59

406,26

406,26

431,79

437,70

Slovenië

K

344,87

344,87

344,87

350,58

406,26

406,26

437,07

444,31

Portugal

L

344,87

344,87

344,87

351,17

406,26

406,26

440,21

448,26

Bijlage 4. Bruto tegemoetkoming ziektekosten per 1 januari 2013

 

Geen AOW

AOW

SAMENWONEND

A

102,09

102,09

B

108,73

108,73

C

129,56

129,56

D

104,00

102,09

E

110,93

108,73

F

132,59

132,22

G

102,09

102,09

H

102,09

102,09

I

108,73

108,73

J

108,73

108,73

K

108,73

108,73

L

110,93

108,73

EEN-OUDER

A

67,66

67,66

B

73,86

73,86

C

92,02

92,02

D

68,02

67,66

E

75,34

73,86

F

94,29

92,02

G

67,66

67,66

H

67,66

67,66

I

73,86

73,86

J

73,86

73,86

K

73,86

73,86

L

75,34

73,86

ALLEENSTAAND

A

59,24

59,24

B

64,11

64,11

C

78,29

78,29

D

59,24

59,24

E

64,11

64,11

F

80,03

78,29

G

59,24

59,24

H

59,24

59,24

I

64,11

64,11

J

64,11

64,11

K

64,11

64,11

L

64,11

64,11