[Regeling van 13 maart 2014, Stcrt. 2014, 7964. Inwerkingtreding: 1 juli 2014 (Stb. 2014, 156]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2014, 2014-0000033986, tot vaststelling van nadere regels omtrent de uitvoering van de Remigratiewet en het Remigratiebesluit (Remigratieregeling)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 2a, vijfde lid, 2b, vijfde lid, 8a, tweede lid, en 8h, tweede lid van de Remigratiewet en de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, van het Remigratiebesluit;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).