[Regeling van 16 januari 2007, Stcrt. 2007, 16. Inwerkingtreding: 1 april 2007]

 

REGELING van de Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering van 16 januari 2007, nr. 5459170, ter uitvoering van het Besluit naturalisatietoets voor Nederland (Regeling naturalisatietoets Nederland)

     De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering;
     Gelet op artikel 6 van het Besluit naturalisatietoets;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).