BESLUIT van 11 oktober 2002, Stb. 2002, 553, op grond van de Sanctiewet 1977, inzake het melden van transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme. Inwerkingtreding: 19 januari 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciĆ«n, in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken, van 13 juni 2002, nr. WJB 2002-672 M, Centrale directie wetgeving, juridische en bestuurlijke zaken;
     Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 2002, nr. W06.02.0275/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van FinanciĆ«n van 7 oktober 2002, FM 2002-1283 M, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).