Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


vorige

 

SPOEDWET  VERMINDERING  VERGOEDING  VOOR  MATERIňLE  INSTANDHOUDING  EN  ANDERE  VOORZIENINGEN  IN  HET  PRIMAIR  ONDERWIJS

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 23 december 1992, houdende Spoedwet vermindering vergoeding voor materiŽle instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op de toestand van 's Rijks financiŽn, mede in relatie tot de thans verwachte prijsstijging in 1993, noodzakelijk is om in te grijpen in de voor dat jaar vastgestelde programma's van eisen voor de materiŽle voorzieningen ten behoeve van de instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. De programma's van eisen voor de materiŽle voorzieningen ten behoeve van de instandhouding onderscheidenlijk de andere voorzieningen die op

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x