BESLUIT van 3 december 2004, Stb. 2004, 662, houdende regels met betrekking tot het veilig en ongestoord gebruik van hoofdspoorwegen (Besluit spoorverkeer). Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 741).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 16 september 2003, Hoofddirectie Juridische Zaken, nr. HDJZ/S&W/2003-1877;
     Gelet op Richtlijn 2001/14/EG en de artikelen 23, 64, 65 en 87, eerste lid, van de Spoorwegwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 december 2003, nr. W09.03.0393/V);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-2899, Hoofddirectie Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).