[Regeling van 15 december 2005, Stcrt. 2004, 248. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 741)]

 

REGELING ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer)

15 december 2004/nr. HDJZ/S&W/2004-3093
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).