BESLUIT van 29 september 2010, Stb. 2010, 710, tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao. Inwerkingtreding: 10 oktober 2010 (Stb. 2010, 387).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 september 2010, nr. 2010-0000620878, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
     Gelet op artikel 2 van het Statuut voor het Koninkrijk;
     Artikel 10 van het Statuut in acht genomen zijnde;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).