BESLUIT van 20 juli 1956, Stb. 1956, 407, ter uitvoering van de Successiewet 1956. Inwerkingtreding: 1 augustus 1956 (Stb. 1956, 362).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 10 juli 1956, nr. C 6/6146, Afdeling Indirecte Belastingen;
     Gelet op artikel 21, zesde en achtste lid, van de Successiewet 1956 (Stb. 1956, 362);
     De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1956, nr. 17);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 18 juli 1956, nr. C 6/6745;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).