[Regeling van 17 december 2009, Stcrt. 2009, 20619. Inwerkingtreding: 1 januari 2010]

 

17 december 2009/nr. DB 2009-175
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Directe Belastingen

     De Staatssecretaris van Financiën;
     Gelet op de artikelen 1a, achtste lid, 16, derde lid, 17, tweede lid, 32, eerste lid, onder 8º, onderdeel e, 33, onder 5º, 35b, eerste lid, 35c, vijfde en achtste lid, 35d, tweede lid, 35e, zesde lid, 73 en 75, eerste lid, Successiewet 1956.

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).