Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


vorige

 

TARIEVENWET  BRANDSTOFHEFFINGEN  MILIEU  1990

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 18 januari 1990, houdende wijziging van de tarieven van de bestemmingsheffingen Wet algemene bepalingen milieuhygiŽne en van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is kooldioxide in de buitenlucht te verminderen en mede te dien einde de tarieven van de bestemmingsheffingen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiŽne (Stb. 1988, 133) te verhogen, alsmede vanwege de discrepantie tussen de raming en de feitelijke opbrengst van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie deze tijdelijke toeslag te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel II

Indien deze wet in werking treedt op een later tijdstip dan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x