Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


vorige

 

TARIEVENWET  BRANDSTOFHEFFINGEN  MILIEU  1991

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 26 februari 1991 tot wijziging van de tarieven van de bestemmingsheffingen Wet algemene bepalingen milieuhygiŽne en van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de tarieven van de bestemmingsheffingen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiŽne (Stb. 1988, 133) en het tarief van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie in de Wet tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie (Stb. 1989, 187) te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel II

1. Indien deze wet in werking treedt op een later tijdstip dan 1 januari 1991 wordt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1992 het tarief van een heffing als bedoeld in artikel 61d, eerste lid, 61h, eerste lid, 61j, eerste lid, 61l, eerste en tweede lid, en 61n van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x