[Regeling van 30 mei 2001, Stcrt. 2001, 107. Inwerkingtreding: 15 juni 2001]

 

30 mei 2001/nr. DGTP/01/2733/RJD
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

     De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit aftappen openbare Telecommunicatienetwerken en -diensten;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).