BESLUIT van 28 oktober 2003, Stb. 2003, 472, houdende regels betreffende door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of openbare telecommunicatiediensten te treffen beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gegevens betreffende het aftappen en opnemen van telecommunicatie (Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie).¹ Inwerkingtreding: 1 juni 2005 (Stb. 2005, 141).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel E, van het Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie (Stb. 2009, 350) is het Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie met ingang van 1 september 2009 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 mei 2003, nr. WJZ/03/02344 gedaan mede namens Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie;
     Gelet op de artikelen 13.2, derde lid, 13.5, tweede lid, van de Telecommunicatiewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 juli 2003, nr. W10.03.0182/II);
     Gezien het nader rapport van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2003, nr. WJZ 3057391, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).