BESLUIT van 24 april 1986, Stb. 1986, 214, ter uitvoering van de artikelen 1, 15, 17, 18, 21, 37 en 45, tweede lid, van de TNO-wet. Inwerkingtreding: 1 mei 1986.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 24 februari 1986, nr. 7208/7158, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op de artikelen 1, 15, derde lid, 17, eerste lid, 18, tweede lid, 21, eerste en derde lid, 37 en 45, tweede lid, van de TNO-wet (Stb. 1985, 762);
     De Raad van State gehoord (advies van 16 april 1986, nr. W05.86.0103);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 23 april 1986, nr. 7504/7158, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).