[Regeling van 5 augustus 1987, Stcrt. 1987, 154. Inwerkingtreding: 1 januari 1987]

 

     De Staatssecretaris van Defensie;
     Gelet op artikel 5, vijfde lid, van de Uitkeringswet gewezen militairen (Stb. 1966, 451);

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).