Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

UITKERINGSWET  INDISCHE  GE¤NTERNEERDEN

Tekst zoals deze geldt op 16 juli 2007

Vervallen m.i.v. 14 november 2007

 

 

 

 
WET van 1 juli 1981, houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde door de Japanners in AziŰ ge´nterneerden en hun weduwen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een voorziening te treffen houdende voldoening voor Nederlandse rekening van een eenmalige uitkering aan een bepaalde groep tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in AziŰ ge´nterneerden en in bepaalde gevallen aan hun weduwen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

1. ge´nterneerde: degene die bij de uitvoering door Nederland van artikel 16 van het Vredesverdrag met Japan (Tractatenblad 1952, no. 91) of bij de uitvoering van het Stikker-Joshida Akkoord (Tractatenblad 1956, no. 28) voor een uitkering in aanmerking is of zou zijn gebracht en die als gevolg van de Japanse bezetting inkomsten uit arbeid of bedrijf, welke hij op het tijdstip van de bezetting van Nederlands-IndiŰ door Japan genoot door krijgsgevangenschap of internering heeft gederfd;

2. weduwe: de weduwe van een voor 1 januari 1981 overleden ge´nterneerde.

Artikel 2

De op 1 januari 1981 in leven zijnde ge´nterneerde onderscheidenlijk weduwe, die in de periode van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x