Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

UITKERINGSWET  KNIL-DIENSTPLICHTTIJD

Tekst zoals deze geldt op 16 juli 2007

Vervallen m.i.v. 14 november 2007

 

 

 

 
WET van 22 december 1993, houdende financiŽle compensatie voor langdurige militaire dienst

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een voorziening te treffen houdende een eenmalige financiŽle compensatie voor militairen die ten minste vijf jaren als dienst- of reserveplichtige bij het voormalige KNIL in werkelijke dienst zijn geweest en daarvoor in de overheidspensioenwetgeving geen vergelding ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. militair: degene die onder de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden de dienst- of reserveplicht bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger/Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), dan wel krachtens het Dienstplichtbesluit voor Nederlands-IndiŽ heeft vervuld, tijdens die vervulling Nederlander was of in die periode geen Nederlander was maar thans op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving als Nederlander wordt behandeld, en die na afloop van zijn diensttijd naar Nederland is vertrokken of teruggekeerd dan wel door de zorg van de Nederlandse regering is overgebracht naar Nederland;

b. werkelijke dienst: de door de militair vůůr 26 juli 1950 bij het KNIL doorgebrachte diensttijd dan wel krachtens het Dienstplichtbesluit voor Nederlands-IndiŽ doorgebrachte diensttijd;

c. weduwe: degene die in het tijdvak van de werkelijke dienst met de militair was gehuwd en die naar Nederland is vertrokken of teruggekeerd dan wel door de zorg van de Nederlandse regering is overgebracht naar Nederland.

Artikel 2

a. De gewezen militair die een werkelijke dienst

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x