BESLUIT van 23 december 1996, Stb. 1997, 15, houdende regels ter uitvoering van hoofdstuk 2 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens (Uitvoeringsbesluit verdrag chemische wapens). Inwerkingtreding: 30 april 1997 (Stb. 1997, 180).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 oktober 1996, nr. 96064710 WJA/W;
     Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6 en 8 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1996, nr. W10.96.0495);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 1996, nr. 96080580 WJA/W;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).