BESLUIT van 25 november 1977, Stb. 1977, 666, houdende bepalingen omtrent de uitoefening van de zee- en kustvisserij. Inwerkingtreding: 1 januari 1978.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 28 juli 1977, nr. J2139, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Visserijschap, het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven en de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties;
     Gelet op de artikelen 2, 3a, 4 en 9 van de Visserijwet 1963 (Stb. 1963, 312);
     De Raad van State gehoord (advies van 14 september 1977, nr. 19);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 22 november 1977, nr. J3192, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).