BESLUIT van 19 november 1997, Stb. 1997, 639, houdende vaststelling van het Reglement voor de binnenvisserij 1985. Inwerkingtreding: 17 december 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 23 juli 1997, nr. J. 977964, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 16 van de Visserijwet 1963;
     De Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 1997, nr. W11.97.0503);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 november 1997, nr. J. 9712264, Directie Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).