[Regeling van 19 september 2008, Stcrt. 2008, 187. Inwerkingtreding: 1 januari 2009]

 

REGELING van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen op het gebied van de visserij (Uitvoeringsregeling visserij)

     De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Gelet op de artikelen 1, tweede lid, onderdeel a en b, en vijfde lid, 2c, eerste lid, 17, eerste en derde lid, en 24 van de Visserijwet 1963;
     Gelet op de artikelen 3, 4 en 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;
     Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel g, tweede en derde lid, 6, derde lid, 8, 10a, eerste en tweede lid, 11, 12 en 13 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).