[Regeling van 14 juli 2011, Stcrt. 2011, 13453 (niet opgenomen vanwege te grote bestandsomvang). Inwerkingtreding: 23 juli 2011]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 14 juli 2011, nr. 218837, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen op het gebied van de zeevisserij (Uitvoeringsregeling zeevisserij)

     De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
     Gelet op Verordening nr. 3440/84; Verordening nr. 894/97; Verordening nr. 850/98; Verordening nr. 1434/98; Verordening nr. 2549/2000; Verordening nr. 1035/2001; Verordening nr. 1936/2001; Verordening nr. 2056/2001; Verordening nr. 494/2002; Verordening nr. 2347/2002; Verordening nr. 2371/2002; Verordening nr. 882/2003; Verordening nr. 1185/2003; Verordening nr. 1954/2003; Verordening nr. 1984/2003; Verordening nr. 26/2004; Verordening nr. 600/2004; Verordening nr. 601/2004; Verordening nr. 811/2004; Verordening nr. 812/2004; Verordening nr. 827/2004; Verordening nr. 1415/2004; Verordening nr. 2115/2005; Verordening nr. 2187/2005; Verordening nr. 388/2006; Verordening nr. 1198/2006; Verordening nr. 1967/2006; Verordening nr. 520/2007; Verordening nr. 1098/2007; Verordening nr. 1386/2007; Verordening nr. 199/2008; Verordening nr. 517/2008; Verordening nr. 734/2008; Verordening nr. 1005/2008; Verordening nr. 1006/2008; Verordening nr. 1342/2008; Verordening nr. 302/2009; Verordening nr. 1010/2009; Verordening nr. 1224/2009; Verordening nr. 1288/2009; Verordening nr. 201/2010; Verordening nr. 640/2010; Verordening nr. 1013/2010; Verordening nr. 1236/2010; Verordening nr. 57/2011 en Uitvoeringsverordening nr. 404/2011;
     Gelet op de artikelen 3, 4 en 5, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en op artikel 3 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).