[Regeling van 18 december 2000, Stcrt. 2001, 10. Inwerkingtreding: 1 april 2001 (Stb. 2001, 144)]

 

18 december 2000/nr. 5070461/00/6

     De Minister van Justitie;
     Handelende in overeenstemming, voor zoveel nodig, met zijn ambtgenoten van Buitenlandse Zaken, Defensie en FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 6, eerste lid, 9, derde lid, 14, 20, 24, tweede lid, 25, tweede lid, 28, 33, 42, vierde lid, 47, eerste lid, onderdeel c, 50, vierde lid, 55, eerste lid, 56. eerste lid, 59, 62, vierde lid, en 63, tweede en derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) en de artikelen 1.4, 2.2, eerste lid, 2.3, derde lid, onderdeel a en b, 2.4, derde lid, zesde lid, onderdeel a, en achtste lid, 2.6, zesde lid, 2.7, vijfde lid, 2.11, derde lid, 3.1, 3.4, vierde lid, 3.12, derde lid, 3.21, 3.23, vierde lid, onderdeel c, 3.29, derde lid, 3.31, tweede lid, onderdeel d, 3.33, tweede lid, 3.43, vierde lid, 3.44, tweede lid, 3.74, onderdeel b en c, 3.75, vierde lid, 3.77, vierde lid, 3.79, tweede lid, 3.86, negende lid, 3.99, eerste lid, 3.108, eerste en tweede lid, 3.110, tweede lid, 4.2, tweede en vierde lid, 4.9, onderdeel a, 4.11 eerste lid, onderdeel a, 4.15, tweede lid, 4.21, eerste lid, onderdeel a, b en c, 4.29, derde lid, 4.36, 4.38, 4.51, tweede lid, 5.5, eerste en tweede lid, 6.1, 6.2, 8.1 en 8.2 van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 2000, 497),

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).