BESLUIT van 8 mei 2006, Stb. 2006, 275, houdende algemene eisen ten aanzien van het horen van personen per videoconferentie (Besluit videoconferentie). Inwerkingtreding: 21 juni 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 januari 2006, 5396943/06/1;
     Gelet op artikel 97 van de Vreemdelingenwet 2000;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 2006, nr. W03.06.0013/I);
     Gezien het nader rapport van 28 april 2006, nr. 5415979/06/6, van Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).