BESLUIT van 28 september 1993, Stb. 1993, 499, houdende regelen betreffende de algemene produktveiligheid. Inwerkingtreding: 29 juni 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 maart 1993, VVP/P nr. 93232 gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op de Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1992, inzake de algemene produktveiligheid (PbEG L 228);
     Gelet op de artikelen 11, eerste lid, en 13 van de Warenwet;
     Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 3 december 1992, nr. 14622/(41)5;
     De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1993, nr. W13.93.0152);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 september 1993, VVP/P 931464 uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).