BESLUIT van 27 november 2000, Stb. 2000, 527, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Inwerkingtreding: 1 februari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
     Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, nr. W13.00.0376/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).