BESLUIT van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460, houdende vaststelling van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Inwerkingtreding: 1 november 1991 (Stb. 1991, 513).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 mei 1989, nr. RW 26148, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
     Gelet op de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554);
     De Raad van State gehoord (advies van 5 december 1989, nr. W09.89.0261);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 1990, nr. RW 65900, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).