BESLUIT van 6 oktober 1994, Stb. 1994, 760, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994. Inwerkingtreding: 1 januari 1995 (Stb. 1994, 919).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1993, nr. RV 151906, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
     Gelet op de Wegenverkeerswet 1994;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 1993, nr. W09.93.0363);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 september 1994, nr. R 183051; Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).