[Regeling van 18 mei 2000, Stcrt. 2000, 99. Inwerkingtreding: 1 juni 2000]

 

18 mei 2000/nr. CDJZ/WBI/2000-612
Centrale Directie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 111, vierde lid, 130 tot en met 132 en 134 van de Wegenverkeerswet 1994;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).