[Regeling van 2 juli 2001, Stcrt. 2001, 130. Inwerkingtreding: 1 oktober 2001]

 

2 juli 2001/nr. CDJZ/WBI/2001-829
Centrale Directie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 49 en 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de artikelen 85 en 86 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).