BESLUIT van 27 oktober 1964, Stb. 1964, 410, houdende vaststelling van het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Inwerkingtreding: 1 januari 1965.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 september 1964, nr. 332/664, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, mede namens Onze Ministers van FinanciĆ«n en van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 22 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 1964, nr. 26);
     Gezien het nader rapport van 20 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 387/664;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).